Lohjan lähidemokratia

Etelä-Lohjan Alue ry – Tarkoitus ja toiminta

 1. vaikuttaa ja toimia yhteistyön, kansalaisjärjestötoiminnan ja hyvinvoinnin kehittäjänä Etelä-Lohjan alueella
 2. edistää perusoikeuksien toteutumista ja osallistumismahdollisuuksia
 3. estää syrjäytymistä
 4. vahvistaa kotiseutuhenkeä ja identiteettiä
 5. vaalii kulttuuriperintöä ja edistää alue- ja kyläkulttuurin kehittymistä
 6. toimia oman alueensa puolesta osana LohjanLähidemokratiatoimintaa
 7. lisätä ja monipuolistaa Etelä-Lohjan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen
 8. tukea ja mahdollistaa asukkaiden ja yhdistysten yhteistyötä ja omatoimisuutta
 9. osallistua aluetta koskevaan suunnitteluun
 10. tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja
 11. edistää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä
 12. järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ja retkiä
 13. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 14. voi omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuuttaja arvopapereita
 15. periä jäseniltään liittymismaksun ja jäsenmaksua
 16. järjestää myyjäisiä
 17. toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä
 18. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 19. vuokrata hallitsemiaan tiloja yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön
 20. harjoittaa pienimuotoista kahvilatoimintaa toimintansa tueksi
 21. harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
 22. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton ja muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.