Lohjan lähidemokratia

Etelä-Lohjan Alue ry

Etelä-Lohjan Alue ry on 4.9.2021 perustettu yhdistys, joka on Etelä-Lohjan Aluetoimikunnan tukiyhdistys ja joka mahdollistaa laajapohjaisen ja syvän yhteistoiminnan alueella yhdistysten ja alueen asukkaiden sekä yritysten ja kaupungin kanssa.

 • Yhdistyksen hallitus toimii toistaiseksi myös operatiivisesti Etelä-Lohjan Aluetoimikunnan roolissa.
 • Yhdistys on juridisesti täysivaltainen toimija, jolla voi olla pankkitili ja irtainta sekä kiinteää omaisuutta.
 • Se voi hankkia muutakin rahoitusta ei pelkästään kaupungilta.
 • Yhdistys voi perustaa työryhmiä tai toimielimiä edistämään alueen tarpeiden kartoitusta, aloitteiden valmistelua, suunnittelua ja toteututusta.
 • Suurten hankkeiden/kohteiden yhteistoteutuksiin yhdistys osallistuu sovitussa roolissa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Yhdistys järjestää tarpeen mukaan

 • Yhdistys järjestää vuosittain kaksi yhdistyskokousta, joiden yhteydessä tai erikseen järjestetään aluekokouksia.
  • Aluekokouksessa on ajankohtaisen aiheen alustus sekä aikaa alueen tarpeiden ja yhteistoiminnan käsittelyyn.
  • Aluekokous voi myös esittää yhdistyksen kokoukselle ehdokkaita yhdistyksen hallitukseen
  • Aluekokous voi esittää myöhemmin ehdokkaita erilliseen aluetoimikuntaan, joka on oma toimintaryhmänsä.
 • Tietyn kohteen valmisteluun liittyviä kuulemisia.
 • Seminaareja ja luentoja sekä työpajoja.