Lohjan lähidemokratia

Lähidemokratia muutoksessa

Kahdeksan vuotta on mennyt, kun Lohjan Lähidemokratia- ja aluetoimikuntatoimintaa on yritetty saada toimimaan ja tehokkaaksi sekä kokeiltu erilaisia toimintamalleja. Toiminta on urautunut ja jäänyt marginaalitoiminnaksi kuten varmaan on alunperin toiminnan käynnistäjän suunnalta ajateltukin ja sillä ei ole todellista osallistamista tai asemaa kaupungin asioiden valmisteluun tai toteutuksiin liittyen. Toki kaikki mahdollinen näissä olosuhteissa on tehty aktiivien toimesta.

Toiminnan suurimmat haasteet ja puutteet

 • Aluetoimikunta on vain löyhä foorumi aktiivisia asukkaita eikä toiminassa ole kollektiivistä vastuuta.
  • Aluetoimikunta on toiminnallisesti ja vastuumielessä kuten rekisteröimättättömän yhdistyksen hallitus.
  • Aluetoimikunnassa jokainen toimii omalla henkilöhtaisella vastuulla.
 • Yhteys yhdistyksiin ei toimi kumpaankaan suuntaan.
 • Aluetoimikunnat ja asukkaat ovat jääneet syrjään virkamiesten valmistellessa aluetta koskevia asioita/hankkeita.
  • Aluetoimikunnat ja asukkaat eivät ole saaneet nahdollisuutta tuoda esille alueen tuntemustaan asioiden valmistelun alussa.
  • Aikainen tarpeiden tunnistaminen ei ole toteutunut
  • Muutoksiin sitoutuminen osallistumalla valmisteluun tai suunnitteluun ei ole toteutunut.
 • Ainoat vaikutusreitit ovat olleet haastaa lausunnolla tai valituksella päätöksien jälkeen, kun lautakunnat ja joskus jopa valtuusto ovat asian jo päättäneet.
  • valituksen tekeminen
  • vastaehdotuksen tekeminen
  • joskus näytöksen/mielenosoituksen järjestäminen
 • Aluetoimikunnan ainoat resurssit ovat alueen ihmiset ja yhdistykset sekä pieni määräraha kaupungilta.
 • Lähidemokratia ja aluetoimikunnat eivät ole tunnettuja, näkyviä ja kuuluvia.
 • Aluetoimikunnat ovat huonosti tunnettuja alueillaan, ei nähdä yhtesitoimintaelimenä, vaikuttajana tai asioiden edistjinä.
 • Aluetoimikunnat eivät ole kaupunginkaan silmissä täysivaltaisia toimijoita.
  • Poiittiset ryhmät ja valtuutetut kokevat toiminnan merkityksettömäksi.
  • Vain harvat valtuutetut ovat yhteistoiminnassa minkään aluetoimikunnan kanssa.
  • Pienhankkeiden määrärahaa on supistettu määrätietoisesti, ehkä se ei olekaan oikea tapa
  • Esimerkiksi toimintamääräraha ja hankkeiden rahaliikenne on hoidettu Lohjan Kylät ry:n kautta.
  • Paikalliset yhdistyksetkin ovat asioineet Lohjan kylien kautta.
 • Aito osallistaminen mikä ulottuu asukkaisiin ja missä toiminnassa aluetoimikunnilla voi olla merkittävä rooli mahdollistajana ja pitää ruohonjuuritason yhteydet kunnossa ja pystyä kokoamaan asukkaita yhteen asiantuntijoiden kanssa pohtimaan yhteisiä asioita
  • Tässä toiminnassa pitää olla sitoutumaton ja luotettava toimintakulttuuri.
  • Hyvä yhteistyö virkamiesten ja päätöksentekijöiden kanssa.
  • Virkamiesten ja päätöksentekijöiden luottamus aluetoimikuntiin.