Lohjan lähidemokratia

Etelä-Lohja Toimijoita

Etelä-Lohjan Alue ry

Etelä-Lohjan Alue ry on yhdistys, joka mahdollistaa yhteistoiminnan alueella yhdistysten ja alueen asukkaiden sekä yritysten ja kaupungin kanssa. Yhdistys on juridisesti täysivaltainen toimija, jolla voi olla pankkitili ja irtainta sekä kiinteää omaisuutta, ja se voi hankkia rahoitusta ei pelkästään kaupungilta. Yhdistys järjestää kaksi yhdistyskokousta, jotka voivat toimia laajennettuina aluekokouksina ja sallia halukkaille läsnäöolo ja puheoikeuden. Yhteisö järjestää tarpeen mukaan seminaareja, tietyn kohteen valmisteluun liittyviä kuulemisia ja luentoja, työryhmiä tai perustaa toimielimiä edistämään alueen tarpeiden kartoitusta, aloitteiden valmistelua, suunnittelua ja totetutusta. Suurtenkohteiden yhteistoteutuksiin yhdistys osallistuu sovitussa roolissa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. vaikuttaa ja toimia yhteistyön, kansalaisjärjestötoiminnan ja
  hyvinvoinnin kehittäjänä Etelä-Lohjan alueella,
 2. edistää perusoikeuksien toteutumista ja
  osallistumismahdollisuuksia sekä estää syrjäytymistä,
 3. vahvistaa kotiseutuhenkeä ja identiteettiä sekä vaalii
  kulttuuriperintöä ja edistää alue- ja kyläkulttuurin kehittymistä,
 4. toimia oman alueensa puolesta osana Lohjan
  Lähidemokratiatoimintaa,
 5. lisätä ja monipuolistaa Etelä-Lohjan asukkaiden
  vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon ja palveluiden
  kehittämiseen,
 6. tukea ja mahdollistaa asukkaiden ja yhdistysten yhteistyötä ja
  omatoimisuutta,
 7. osallistua aluetta koskevaan suunnitteluun ja tekee selvityksiä,
  aloitteita ja antaa lausuntoja,
 8. edistää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
  toimintakykyä,
 9. järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ja
  retkiä,
 10. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
 11. voi omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta
  ja arvopapereita,
 12. periä jäseniltään liittymismaksun ja jäsenmaksua,
 13. järjestää myyjäisiä, toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä
  sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 14. vuokrata hallitsemiaan tiloja yhdistysten ja yhteisöjen
  käyttöön,
 15. harjoittaa pienimuotoista kahvilatoimintaa toimintansa tueksi,
 16. harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka
  välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on
  pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
  Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton ja muun välittömän
  taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.

Yhdistyksen jäseniä ovat

 1. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy
  yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan,
 2. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, yritys
  tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan,
 3. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
  oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta
  ja toimintaa,
 4. Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen
  esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
  huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
  Henkilö- ja yhteisöjäsenet sekä kannattavat jäsenet hyväksyy
  hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Etelä-Lohjan Aluetoimikunta

Aluetoimikunnan toimihenkilöt

Kalevi Heino
Puheenjohtaja
etelalohja.lohja@gmail.com040 507 7243
Heimo Yrjönsalo
Varapuheenjohtaja
heimo.yrjonsalo@netti.fi040 506 9270
Reijo Perkiömäki
Sihteeri, Maksjoki-Seura ry
reijo.perkiomaki@gmail.com050 550 3578
Ulla Ekblad
Jäsen, Lohjan Koiraharrastajat ry
Nina Granath
Jäsen, Virkkalan yrittäjät ry
Pekka Haveri
Jäsen
Kaarina Kari
Jäsen
Pekka J Luoma
Jäsen, Lohjansaaristoseura ry
Paavo Pinomaa
Jäsen

Etelä-Lohjan alueen muita toimijoita.

Muita Yhdistyksiä

Kirkniemi-Jönsbölen Kyläyhdistys ry
Lohjansaaristoseura ry
Maksjoki-Seura ry
Asukasyhdistys
Osuniemi Seura ry
Suninhaka ry
Virkkalan Yrittäjät ry