Lohjan lähidemokratia

Valtaväylät

Lohjan lähidemokratian tavoitteena on edistää asukkaiden mahdollisuuksia kehittää kunnan toimintaa ja palveluita, vahvistaa kotiseutuhenkeä ja identiteettiä, edistää kunnan eri osien asukkaiden edunvalvontaa ja mahdollisuuksia tuoda esiin tärkeitä asioita, edistää yhdistystoimintaa ja alueellista toimeliaisuutta.

Lohjan kuntalaisten osallisuutta edistävä kahdeksan alueen lähidemokratia-malli on käynnistetty Lohjalla keväällä 2013.

Laita viestiä mieltäsi askarruttavista asioista osoitteeseen:
[email protected]

Kokouksistamme ilmoitetaan Valtaväylien Facebook-sivuilla.
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!
Lähidemokratian muodostuminen
Alueiden kylä- tai asukasyhdistykset, järjestöt tai vastaavat muodostavat omalta alueeltaan aluetoimikunnan, joka on toimikaudeltaan valtuustokauden mittainen.
Aluetoimikunnat järjestävät kokouksia ja asukasiltoja, jotka on tarkoitettu myös kesäasukkaille.
Aluetoimikunnat ovat vapaata kansalaistoimintaa, ne eivät kuulu Lohjan kaupungin viralliseen organisaatioon.
Aluetoimikuntien yläpuolella toimii alueiden johtokunta. Aluetoimikunnat nimeävät aina kukin kaksi edustajaa alueiden johtokuntaan. Johtokunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, ottaen kantaa mm. talousarvion valmisteluun. Alueiden johtokunta on osa Lohjan virallista organisaatiota ja sen tarkoituksena on edistää aluetoimikuntien esille ottamien asioiden eteenpäin viemistä Lohjan organisaatiossa.

AJANKOHTAISTA

Tahtumakalenteri

Ajankohtaista Aluetoimikunnissa tapahtumakalenterista klikkaamalla

Valtaväylien Facebook