Lohjan lähidemokratia

Karstu-Paloniemi-Routio

Haluan saada tietoa aluetoimikunnan toiminnasta!

Ajankohtaista alueella

Aluetoimikunta toimii entisen Lohjan kunnan läntisellä alueella, alue rajautuu lännessä Sammattiin, idässä Hiidensalmen kautta kaupunkikeskustaan, etelässä Lohjanjärveen ja pohjoisessa Valtaväylien ja Nummen alueisiin.

Aluetoimikunta on toimintansa aikana aloitteittensa kautta saanut Lohjanjärven pinnan sääntelyyn muutoksia ja nyt vihdoin paljon toivottu polttoainejakelu järvellä alkaa.

Alueen kaksi suurta asukasyhdistystä Karstu-Karkali Seura ry ja Routioseura ry ovat vahvasti mukana aluetoimikunnan toiminnassa.

Aluetoimikunnan kokoukset

Aluetoimikunnan Facebook sivut


Aloitteet ja lausunnot

Yhteystiedot

Ota yhteyttä aluetoimikuntaa tämän sähköposti osoitteen kautta: [email protected].

Karstu-Paloniemi-Routio -toiminnalliset kylät

Lohjan entisen kunnan länsiosa koostuu Karstun, Karkalin, Paloniemen, Humppilanniemen, Hiiden, Roution, Karnaisten, Jantoniemen ja Kisakallion alueista.

Alueelle on tyypillistä järven läheisyys, kaunis luonto ja hyvät kulkuyhteydet niin Lohjan kaupunkiin kuin pääkaupunkiseudun ja jopa Varsinais-Suomen suuntaan, Valtatie 1, E18 kulkee alueen läpi.

Jantoniemi – Karnainen

Karnainen sijaitsee Lohjan keskustasta luoteeseen kahden vesistön välisellä kannaksella. Karnaisten lisäksi Hormajärven rantamilla on Jantoniemi, jonka erottaa viereisestä Taplelan kylästä toinen kannas, Maastaipale. Karnaistentielle pääsee Helsinki-Turku-moottoritielle johtavalta Hossantieltä, joka erkanee Sammattiin vievältä 1070-tieltä heti Routionmäen jälkeen. Karnaistentie lähtee Hossantieltä Roution kohdalla, mutta sille pääsee myös ennen moottoritien liittymää kääntyvältä Hossanmäentieltä. Moottoritietä tultaessa poistutaan Roution liittymässä ja käännytään Hossanmäentielle, josta paikallistie jatkuu Jantoniemeen ja Karnaisten metsäiselle alueeele ja muun muassa Kisakallioon.

Kisakallion Urheiluopistolta löytyy Susijengin harjoitteluhalli.

Karnaisten ABC on suuri liikennemyymälä jossa vierailee miljoona kävijää vuosittain.

Karstu – Karkali – Talpela

Karsu, Talpela ja Karkalinniemi sijaitsevat Lohjan keskustasta Sammatin suuntaan lähtevän mutkaisen Karstuntien, tien numero 1070, varrella. Karkalinniemi jää vasemmalle noin yhdeksän kilometrin kohdalle ja eteenpäin mentäessä tie halkaisee Karstun kylän. Talpela sijaitsee tien pohjoispuolella Talpelanlahden rannalla.

Karkalissa luonnonpuiston lisäksi löytyy Magnolia Arboretum, Torholan luolat ja Outamon lastenkoti.

Karstulta löytyy Kettukallion Elämystila, omenatila sekä viinitarha.

Hiittinen – Routio

Alue sijaitsee Sammattiin johtavan Karstuntien varrella Hiidensalmen sillan ja Rajaportin välissä sekä ulottuu pohjoiseen Routiontien suuntaan Karnaisten kylän tuntumaan. Rajapoirtti on paikka, jossa Paloniemen ja Hiiden kartanoiden maat ovat kohdanneet. Hiiden kartano ja Roution ratsutila lienevät takavuosina omistaneet suurimmaksi osaksi näiden kahden kylän maa-alueet.

Routionmäki monitoimijatalosta löytyy koulun ja päiväkodin lisäksi kirjasto, nuorisoseuran talo Mesta ja paljon iltatoimintaa niin liikuntasalissa kuin eripuolilla rakennusta.

Paloniemi – Lylyinen

Paloniemi sijaitsee Lohjan keskustasta 4 km luoteeseen, Lohjanjärven ja Hormajärven välisellä kannaksella. Alue jatkuu länsisuunnassa Karsuntietä pitkin aina Karkalin tienhaaraan saakka. Lylyisten kylä sijaitsee veden ympäröimällä niemellä, joka liittyy mantereeseen, Paloniemen kylään, ainoastaan koillisosastaan.

Aluekuvaukset

Lohjan Kylät ja kaupunginosat kirja, lisätietoja kirjasta: Lohjan Kylät ry