Lohjan lähidemokratia

Sammatti

Ajankohtaista

Sammatin aluetoimikunnan valintakokous vuosille 2021-2025 ja uuden aluetoimikunnan järjestäytymiskokous pidettiin Sampaalassa 27.9.2021. Uuteen aluetoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

Stina-Maarit Elo, Juha Hanninen, Essi Harju, Jaakko Heino, Teea Hiekkavuo, Seppo Iivonen, Tuomo Laine, Tanja Laitinen, Anne Linnonmaa, Antero Sarakivi, Kaija Selenius, Raimo Selenius ja Harri Viinanen.

Lisäksi päätettiin että aluetoimikunta voi täydentää kokoonpanoaan toimikauden aikana.

Uuden aluetoimikunnan järjestäytymiskokouksessa valittiin aluetoimikunnan puheenjohtajaksi Stina-Maarit Elo, varapuheenjohtajaksi Antero Sarakivi ja sihteeriksi Harri Viinanen.

Edustajiksi alueiden johtokuntaan valittiin Stina-Maarit Elo (varalle Juha Hanninen) ja Antero Sarakivi (varalle Harri Viinanen).

Kokousten pöytäkirjat löytyvät allaolevasta asiakirja-arkistosta kansiosta “Valintakokous 2021”.

Asiakirja-arkisto

Allaolevasta linkistä voit lukea kaikki aluetoimikunnan kokouspöytäkirjat ja kannanotot vuodesta 2017 lähtien.

Toiminta

Sammatin aluetoimikunnan tavoitteena on sammattilaisten asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen viemällä eteenpäin Sammatissa tärkeiksi koettuja asioita. Tarkoitus on myös aktivoida sammattilaisia yhteisölliseen toimintaan.
Sammatin aluetoimikunta on muodostunut paikallisten yhdistysten ja järjestöjen edustajista sekä yksityisistä henkilöistä eri puolilta Sammattia, jotka on valittu yhdeksi valtuustokaudeksi (neljäksi vuodeksi) kerrallaan. Sammatin aluetoimikunta kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa ja järjestää erikseen kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteitään ja ideoitaan. Aluetoimikunta tekee lausuntoja, kannanottoja ja aloitteita mm. Lohjan kaupungin ja ELY-keskuksen suuntaan.

Aluetoimikunta kirjaa ja käsittelee kehitysehdotuksia, joita vakinaisilla ja vapaa-ajan asukkailla on mahdollisuus jättää sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai ottamalla suoraan yhteyttä aluetoikunnan jäseniin.

Linkki aluetoimikunnan fb-sivuille:

Aluetoimikunnan kokoonpano

Stina-Maarit Elo
Puheenjohtaja, Sammattiseura ry.
stinamaarit.elo@gmail.com050 9663877
Antero Sarakivi
Varapuheenjohtaja, Sammatin Nuorisoseura ry.
antero.sarakivi@gmail.com050 4531616
Harri Viinanen
Sihteeri, tiedottaja, Valkjärven suojeluyhdistys
viinanenharri@gmail.com040 7449264
Juha Hanninen
Jäsen
Essi Harju
Jäsen, MLL
Jaakko Heino
Jäsen, Eläkeliitto Sammatin yhdistys ry.
Teea Hiekkavuo
Jäsen
Seppo Iivonen
Jäsen, Sampoyhditys ry.
Tuomo Laine
Jäsen
Tanja Laitinen
Jäsen, Vanhempainyhdistys Viidakkorumpu ry.
Anne Linnonmaa
Jäsen, Valkjärven suojeluyhdistys
Kaija Selenuis
Jäsen, Eläkeliitto Sammatin yhdistys ry.
Raimo Selenius
Jäsen, Karjalohjan-Sammatin yrittäjäyhdistys