Lohjan lähidemokratia

Sammatti

Ajankohtaista

Sammatin Kotokontupäivä järjestetään tänä vuonna lauantaina 9.4.2022 klo 10.00–14.00.  Tapahtuma on ollut tauolla kaksi vuotta koronarajoitusten takia, mutta nyt rajoitusten poistuttua uskomme pystyvämme järjestämään tapahtuman turvallisesti.

Tapahtuma järjestetään nyt viidettätoista kertaa ja juhlavuoden kunniaksi tapahtumapäivänä on Elias Lönnrotin syntymästä kulunut 220 vuotta.

Paikallisille toimijoille (yritykset, yhdistykset, yksityishenkilöt) ja Kotokontupäivään aiemmin osallistuneille on lähetetty infokirje ja pyydetty vahvistusta osallistumisesta tapahtumaan.  Mikäli infokirje ei ole tavoittanut sinua, mutta tahdot esitellä toimintaasi, kädentaitojasi, tuotteitasi tms. niin olet tervetullut tapahtumaan.  Olemme varanneet Sampaalan esittelijöitä varten, mutta voit tietysti esitellä toimintaasi muuallakin kuten omissa tiloissasi.  Kokoamme tiedot kaikista osallistujista Kotokontupäivän ohjelmaan. Ilmoittautumiset Harrille ([email protected] tai 040 7449264) mielellään to 3.3.2022 mennessä. Infokirje kokonaisuudessaan löytyy ao. “Kaikki asiakirjat” painikkeesta kansiosta Asiakirjat 2022

Julkistamme Kotokontupäivän ohjelman maaliskuun loppupuolella mutta tapahtuma kannattaa jo nyt merkitä kalenteriin.

Tervetuloa tapahtumaan koko perheen voimin!

Harri Viinanen, Sammatin aluetoimikunta

Stina-Maarit Elo, Sammatin aluetoimikunta

Tuomo Laine, Sampoyhdistys ry.  

Seuraava kokous ja toiminta 2021

Sammatin aluetoimikunta kokoontuu vuoden 2022 ensimmäiseen kokoukseen heti maaliskuun alussa. Viime vuoden toiminnasta on tehty lyhyt esitys, joka löytyy asiakirja-arkistosta kansiosta Asiakirjat 2022. Arkistoon pääsee ao. “Kaikki asiakirjat” -painikkeesta.

Samoin kaikki viime vuoden kokouspöytäkirjat, kannanotot ja toimenpide-ehdotukset eri viranomaisille löytyvät kansiosta Asiakirjat 2021.

Asiakirja-arkisto

Allaolevasta linkistä voit lukea kaikki aluetoimikunnan kokouspöytäkirjat ja kannanotot vuodesta 2017 lähtien.

Toiminta

Sammatin aluetoimikunnan tavoitteena on sammattilaisten asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen viemällä eteenpäin Sammatissa tärkeiksi koettuja asioita. Tarkoitus on myös aktivoida sammattilaisia yhteisölliseen toimintaan.
Sammatin aluetoimikunta on muodostunut paikallisten yhdistysten ja järjestöjen edustajista sekä yksityisistä henkilöistä eri puolilta Sammattia, jotka on valittu yhdeksi valtuustokaudeksi (neljäksi vuodeksi) kerrallaan. Sammatin aluetoimikunta kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa ja järjestää erikseen kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteitään ja ideoitaan. Aluetoimikunta tekee lausuntoja, kannanottoja ja aloitteita mm. Lohjan kaupungin ja ELY-keskuksen suuntaan.

Aluetoimikunta kirjaa ja käsittelee kehitysehdotuksia, joita vakinaisilla ja vapaa-ajan asukkailla on mahdollisuus jättää sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai ottamalla suoraan yhteyttä aluetoikunnan jäseniin.

Linkki aluetoimikunnan fb-sivuille:

Aluetoimikunnan kokoonpano

Stina-Maarit Elo
Puheenjohtaja, Sammattiseura ry.
stinamaarit.elo@gmail.com050 9663877
Antero Sarakivi
Varapuheenjohtaja, Sammatin Nuorisoseura ry.
antero.sarakivi@gmail.com050 4531616
Harri Viinanen
Sihteeri, tiedottaja, Valkjärven suojeluyhdistys
viinanenharri@gmail.com040 7449264
Juha Hanninen
Jäsen
Essi Harju
Jäsen, MLL
Jaakko Heino
Jäsen, Eläkeliitto Sammatin yhdistys ry.
Teea Hiekkavuo
Jäsen
Seppo Iivonen
Jäsen, Sampoyhditys ry.
Tuomo Laine
Jäsen
Tanja Laitinen
Jäsen, Vanhempainyhdistys Viidakkorumpu ry.
Anne Linnonmaa
Jäsen, Valkjärven suojeluyhdistys
Kaija Selenuis
Jäsen, Eläkeliitto Sammatin yhdistys ry.
Raimo Selenius
Jäsen, Karjalohjan-Sammatin yrittäjäyhdistys